Faktury są niezbędne podczas prowadzenia własnej działalności czy to w rozliczeniach z klientami czy B2B. To, co powinna zawierać każda faktura jest uregulowane ustawą o podatku od towarów i usług. Przepisy te opisują fakturę jako dokument który może być doręczony zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Niezależnie od formy sporządzenia tego dokumentu, Wszystkie faktury musi spełniać odgórnie określone wymogi prawne.

Faktura to dokument potwierdzający dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Posiadanie tego dokumentu jest podstawą do odliczenia naliczonego podatku VAT. To co powinna zawierać każda faktura VAT jest określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z ustawą faktura ten musi zawierać:

 • datę wystawienia dokumentu
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący fakturę
  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP)
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem

Choć może to wyglądać nieco przytłaczająco w praktyce części z tych informacji nie uwęglania się na fakturach bo po prostu nie są potrzebne. Poniżej znajdziecie przykładowe faktury do pobrania, edycji i druku kompletnie za darmo. Dokumenty dostępne są w plikach docx, xlsx oraz PDF. Możecie z nich korzystać do woli.

[kkstarratings]